AmCham Slovakia

JOIN US
Restructuring Day: Business Breakfast

Restructuring Day: Business Breakfast

Wednesday, Mar 23, 2022 From 09:00 to 12:00

Crowne Plaza Bratislava, an IHG Hotel, Podchod Hodžovo námestie 2, Bratislava

Expert Views and Panel Discussion

SPONSORED BY:

Prichádzajú preventívne reštrukturalizácie, pomôžu firmám prekovať problémy?

Do NR SR bol len nedávno doručený vládny návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o dôležitú úpravu, ktorej cieľom je poskytnúť dlžníkom možnosť vyhnúť sa hrozbe úpadku formou verejnej alebo neverejnej preventívnej reštrukturalizácie.


Dlžník sa tak má možnosť vyhnúť úpadku a súčasne sa zabráni aj strate pracovných miest či strate know-how a v neposlednom rade, v porovnaní s konkurzom, by mala preventívna reštrukturalizácia maximalizovať aj celkovú hodnotu pre veriteľov. Cieľom podujatia je poskytnúť priestor na odborné vstupy ako aj panelovú diskusiu s tvorcami legislatívy, zástupcami pracovnej komisie AmCham, ktorá legislatívu pripomienkovala, či zástupcami správcov, veriteľov, dlžníkov, daňových poradcov, transakčných poradcov a investorov a sprostredkovať ucelený obraz o danej téme. 


9.00 Raňajky


9.30  Úvodné slovo                

 • Zuzana Cisárová, Policy Manager, AmCham

9.35  Keynote speech: Návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku, koncept preventívnej reštrukturalizácie a širší kontext rekodifikácie insolvenčného práva 

 • Lucia Žitňanská, Ministerstvo spravodlivosti SR

9.55  Úvod do problematiky: Právny a daňový pohľad na preventívnu reštrukturalizáciu

 • Ľubomír Džačár, Odbor právnych služieb, Slovenská sporiteľňa

Pozn.: Možné zameranie na rozdiely, ktoré legislatíva prináša voči formálnej reštrukturalizácii, výhody, nevýhody, daňové aspekty. 


Panelová diskusia:

 • Martin Maliar, generálny riaditeľ Sekcie civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Miriam Galandová, viceprezidentka Slovenskej komory Daňových poradcov, partnerka PRK Partners
 • Jaroslav Dolný, správca konkurznej podstaty
 • Ľubomír Džačár, odbor právnych služieb, Slovenská sporiteľňa (Moderátor)

11.00  Úvod do problematiky: Obchodný pohľad na preventívne reštrukturalizácie a ich uplatnenie v praxi 

 • Viliam Myšička, predseda Preventive & Restructuring Task Force AmCham, partner advokátskej kancelárie Kinstellar: „Najväčšie dopady novej legislatívy na podnikateľské prostredie a prax“. 

Pozn.: Možné zameranie na 4-5 významných právnych konceptov, ktoré legislatíva prináša, prípadne absentujúcich prvkov novej legislatívy, a dopadov na rozhodovanie subjektov na trhu (veriteľ, poradca, investor, dlžník. 


Panelová diskusia:

 • Radim Škarpa, riaditeľ oddelenia reštrukturalizácií, PwC
 • Boris Kostík, riaditeľ investičného bankovníctva,  Wood & Company
 • Marek Sásik, Riaditeľ odboru Riadenie úverového rizika firiem, Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Viliam Myšička, predseda Preventive & Restructuring Task Force AmCham, partner advokátskej kancelárie Kinstellar (Moderátor)

12.00  Záverečné slovo

 • Zuzana Cisárová/Ronald Blaško, AmCham

DÔLEŽITÉ:


Radi by sme Vás upozornili na zmenu formátu eventu z hybridného na čisto fyzický vo forme business raňajok v hoteli Crowne Plaza


Podujatie bude v slovenskom jazyku a nebude tlmočené./ The event will be held in Slovak language only.

xM65pu4E

Documents to download

February 23, 2022

WBNR2022_Agenda (SK)

Format: .pdf, size: 0.56MB

download

Upcoming Events

organized by SLOVCA – Slovak Venture Capital and Private Equity Association
webinar organized by CMS Reich-Rohrwig Hainz
in cooperation with Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
Deadline for submitting all materials for "Regional Development" issue of Connection magazine.
organized by American Chamber of Commerce in Latvia
Making our environment, society and businesses more sustainable through ESG  
a unique social gathering in Košice
 • AmCham
 • Member
 • Policy
 • Connection