AmCham Slovakia

JOIN US
Webinar: Changes in Labor and Payroll Legislation as of January 2021

Webinar: Changes in Labor and Payroll Legislation as of January 2021

Thursday, Jan 28, 2021 From 10:00 to 11:15

in cooperation with Elanor Slovakia

SPONSORED BY:The main goal of the webinar is to introduce HR community with substantial changes in labor related legislation with an impact on personal and payroll fields as of January 2021. The speakers will predominantly focus on changes in the Labor Code and other relevant laws, including the Minimum Wage Act, the Social Insurance Act, the Act on Health Insurance, and Income Tax Act from the point of view of dependent activity income tax. Both presenters will also introduce other current duties of employers, important dates and deadlines in the upcoming future and a brief introduction of the planned changes in this area.


SPEAKERS:


Andrea Lazanová, HR Outsourcing Metodik, Elanor Slovakia, spol. s r.o.

Ing. Edita Assadová, Head of Payroll Outsourcing, Elanor Slovakia, spol. s r.o.SK

Webinar: Zmeny v pracovno-právnej a mzdovej legislatíve od januára 2021

Agenda:

Cieľom webinára je oboznámiť HR komunitu s podstatnými zmenami  v pracovno-právnej legislatíve s dopadom na personálnu a mzdovú agendu od januára 2021. Prezentované budú najmä zmeny v Zákonníku práce a v ďalších relevantných zákonoch t.j. v zákone  o minimálnej mzde, v zákone o sociálnom poistení, v zákone o zdravotnom poistení a v zákone o dani z príjmu z pohľadu dane z príjmov zo závislej činnosti. Speakerky budú informovať aj o ďalších aktuálnych povinnostiach zamestnávateľa a dôležitými termínmi na najbližšie obdobie. Predmetom bude aj stručná ochutnávka pripravovaných zmien v tejto oblasti.

Speakerky:

Andrea Lazanová, metodik HR outsourcingu

Ing. Edita Assadová, riaditeľka sekcie Outsourcingu Elanor Slovakia, spol. s r.o.-----------------------------------------------

Webinar will be held in Slovak Language without translation.

Webinar will be hosted on Cisco Webex platform.

Recording from the webinar will be available here after the event.

Please register no later than Wednesday 27th January, 4pm.

xM65pu4E

Documents to download

January 28, 2021

Amcham_Elanor_28_01_2021

Format: .pdf, size: 0.97MB

download

Upcoming Events

A Project Under The Regional Inititative of AmCham Slovakia, AmCham Czech Republic and AmCham Romania
organized by the Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO)
in cooperation with Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
in cooperation with Harvard Business Review Press
How will digital services drive value-based healthcare and improve patient outcomes?
Deadline for submitting all materials for "Regional Development" issue of Connection magazine.
in cooperation with Comenius University in Bratislava, Faculty of Law.  
in cooperation with Harvard Business Review Press
  • AmCham
  • Member
  • Policy
  • Connection