AmCham Slovakia

Webinar: Changes in Labor and Payroll Legislation as of January 2021

Webinar: Changes in Labor and Payroll Legislation as of January 2021

Thursday, Jan 28, 2021 From 10:00 to 11:15

in cooperation with Elanor Slovakia

SPONSORED BY:

AGENDA:

The main goal of the webinar is to introduce HR community with substantial changes in labor related legislation with an impact on personal and payroll fields as of January 2021. The speakers will predominantly focus on changes in the Labor Code and other relevant laws, including the Minimum Wage Act, the Social Insurance Act, the Act on Health Insurance, and Income Tax Act from the point of view of dependent activity income tax. Both presenters will also introduce other current duties of employers, important dates and deadlines in the upcoming future and a brief introduction of the planned changes in this area.


SPEAKERS:


Andrea Lazanová, HR Outsourcing Metodik, Elanor Slovakia, spol. s r.o.

Ing. Edita Assadová, Head of Payroll Outsourcing, Elanor Slovakia, spol. s r.o.SK

Webinar: Zmeny v pracovno-právnej a mzdovej legislatíve od januára 2021

Agenda:

Cieľom webinára je oboznámiť HR komunitu s podstatnými zmenami  v pracovno-právnej legislatíve s dopadom na personálnu a mzdovú agendu od januára 2021. Prezentované budú najmä zmeny v Zákonníku práce a v ďalších relevantných zákonoch t.j. v zákone  o minimálnej mzde, v zákone o sociálnom poistení, v zákone o zdravotnom poistení a v zákone o dani z príjmu z pohľadu dane z príjmov zo závislej činnosti. Speakerky budú informovať aj o ďalších aktuálnych povinnostiach zamestnávateľa a dôležitými termínmi na najbližšie obdobie. Predmetom bude aj stručná ochutnávka pripravovaných zmien v tejto oblasti.

Speakerky:

Andrea Lazanová, metodik HR outsourcingu

Ing. Edita Assadová, riaditeľka sekcie Outsourcingu Elanor Slovakia, spol. s r.o.-----------------------------------------------

Webinar will be held in Slovak Language without translation.

Webinar will be hosted on Cisco Webex platform.

Recording from the webinar will be available here after the event.

Please register no later than Wednesday 27th January, 4pm.

xM65pu4E

Registration

Registration is available only for logged users.

Sign In

Don't have an account yet?
Sign up your account on AmCham

Upcoming Events

webinar organized by SARIO
in cooperation with Elanor Slovakia
Deadline for submitting all materials for "Innovations in the Digital Age" issue of Connection magazine.
Deadline for submitting all materials for "Regional Development" issue of Connection magazine.
Deadline for submitting all materials for "Pillars of Good Society" issue of Connection magazine.
  • AmCham
  • Member
  • Policy
  • Connection