AmCham Slovakia

JOIN US
EVENT POSTPONED: New Whistleblowing Regulation – Best Practices and New Practices

New Construction Law: Main Changes & Challenges

Tuesday, Oct 11, 2022 From 09:00 to 11:00

Jurkovičova Tepláreň, Bottova 1, Bratislava

Business Breakfast

SPONSORED BY:

Note: This is a purely physical event and will not be streamed online.


New Construction Law: Main Changes & Challenges (business breakfast)

 

The Construction Act and the Spatial Planning Act, which were approved almost 50 years after the adoption of the original legislation, will enter into force in April 2024.

 

The main purpose of the new legislation is to eliminate the shortcomings of existing legislation in the light of the current needs of society.


 

Speakers:

 • Martin Hypký - Head of the Office for Spatial Planning and Construction of the Slovak Republic (Opening)
 • Tatiana Prokopová - Managing Partner at Squire Patton Boggs s.r.o. (Selection of changes brought by the Construction Act)
 • Lenka Vagundová – Senior Associate at Squire Patton Boggs s.r.o. (Selection of changes brought by the Spatial Planning Act)

 

The main changes brought by the new legislation will be discussed by our speakers, focusing on the:

 • establishment of a central state administration body
 • electronization of the proceedings
 • procurement process of spatial planning documentation
 • binding opinions
 • new legal terms
 • construction permits/construction plans
 • new legal deadlines
 • unauthorized/illegal buildings
 • other important changes

 

Agenda:

08.30 – 09.00 – Registration & Breakfast & Networking

09.00 - 09.05 – Introductory remarks (AmCham Slovakia)

09.05 - 09.15 – Introductory remarks (Martin Hypký, Head of the Office for Spatial Planning and Construction of the Slovak republic)

09.15 – 11.00 – Presentation & Q&A

11.00 – 11:30 – Networking

 

Please note, that this event will be held in Slovak language only.  Thank you for understanding.

 

Nová stavebná legislatíva: hlavné zmeny & výzvy (business breakfast)


Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní, ktoré boli schválené po takmer 50 rokoch od prijatia pôvodnej legislatívy, nadobudnú účinnosť v apríli 2024.

Hlavným cieľom novej legislatívy je eliminovanie nedostatkov súčasnej právnej úpravy a zohľadnenie aktuálnych potrieb v spoločnosti.

 

Speakers:

 • Martin Hypký - Predsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR (Otvorenie)
 • Tatiana Prokopová - Managing Partner at Squire Patton Boggs s.r.o. (zákon o výstavbe)
 • Lenka Vagundová – Senior Associate at Squire Patton Boggs s.r.o. (zákon o územnom plánovaní)

 

V prezentácii sa zameriame najmä na:

 • Nosné aspekty reformy
 • Nové orgány štátnej správy vo výstavbe
 • Elektronizáciu
 • Obstaranie ÚPD
 • Stavebnú uzáveru
 • Záväzné stanovisko
 • Nové pojmy
 • Povoľovanie stavby – stavebný zámer, projekt stavby
 • Lehoty
 • Doručovanie
 • Čierne stavby
 • a iné

 

Program:

08.30 – 09.00 – Registrácia & Raňajky & Networking

09.00 - 09.05 – Úvodné slovo (AmCham Slovakia)

09.05 - 09.15 – Úvodné slovo (Martin Hypký, predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR)

09.15 – 11.00 – Prezentácia & Q&A

11.00 – 11:30 – Networking

 

Podujatie bude uskutočnené v slovenskom jazyku a nebude tlmočené, ďakujeme za pochopenie. 

Ic5RhV8e

Documents to download

January 10, 2023

Connection magazine report

Format: .pdf, size: 0.68MB

download

Upcoming Events

organized by University Spartacus
in Košice
Is Diversity, Equity, Inclusion, and Belonging a part of Your Company Strategy?
in Bratislava
in Bratislava
 • AmCham
 • Member
 • Policy
 • Connection